Pines, snow and blue sky #1

Pines, snow and blue sky #1
Lumia 925, Karakallio

What did you think about this?