Pines, snow and blue sky #2

Pines, snow and blue sky #2
Lumia 925, Karakallio

What did you think about this?