Pines, snow and blue sky #3

Pines, snow and blue sky #3
Lumia 925, Karakallio

What did you think about this?